1Moj 6, 1-22

          

1. Kniha Mojžišova

6. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry,

2  Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.

3  Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.

4  V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.

5  Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,

6  Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.

7  I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

8  Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

9  Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.

10  Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta.

11  Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia.

12  Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi.

13  Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme.

14  Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou.

15  Takto to urob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.

16  Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie.

17  Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť.

18  Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov.

19  Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica.

20  Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvojice, aby ostali nažive.

21  Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich; budú potravou tebe aj im.

22  Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

   1Moj 6, 1-22