1Moj 20, 1-18

          

1. Kniha Mojžišova

20. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Odtiaľ sa Abrahám pobral do krajiny Negebu, ostal bývať medzi Kádešom a Šúrom a pobudol v Geráre.

2  Vtedy Abrahám hovoril o svojej žene Sáre: To je moja sestra. Nato gerársky kráľ Abímelech Sáru uniesol.

3  Ale Boh prišiel vo sne k Abímelechovi a riekol mu: Zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá.

4  Abímelech sa však k nej ešte nepriblížil; preto povedal: Ó, Pane, či zabíjaš aj nevinných ľudí?

5  Či mi on sám nepovedal: To je moja sestra!? Ba i ona povedala: To je môj brat. Urobil som to s čistým srdcom a s nevinnými rukami.

6  A Boh mu riekol vo sne: I ja viem, že si to urobil s čistým srdcom. Ja sám som ti zabránil hrešiť proti mne. Preto som nedopustil, aby si sa jej dotkol.

7  Teraz však vráť ženu mužovi, lebo je to prorok; on sa bude modliť za teba, aby si ostal nažive; ale ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že určite zomrieš aj so všetkým, čo máš.

8  Abímelech včasráno zavolal všetkých svojich sluhov a vyrozprával im otvorene všetko, čo sa stalo; tí mužovia sa veľmi naľakali.

9  Potom zavolal Abímelech Abraháma a povedal mu: Čo si nám to vykonal? Čím som sa prehrešil proti tebe, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriech? Urobil si mi, čo sa nemá robiť.

10  Abímelech sa opýtal Abraháma: Na čo si myslel, keď si tak robil?

11  Abrahám odpovedal: Myslel som si: Na tomto mieste vôbec niet bázne pred Bohom, a tak ma zabijú pre moju ženu.

12  A vskutku, ona je aj mojou sestrou; je dcérou môjho otca, len nie dcérou matky; a tak sa mi mohla stať ženou.

13  Keď ma Boh vyviedol z otcovského domu, povedal som jej: Túto láskavosť mi musíš preukázať: Všade, kde prídeme, hovor o mne: To je môj brat.

14  Vtedy vzal Abímelech ovce i dobytok, sluhov i slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru.

15  Potom Abímelech povedal: Hľa, moja krajina ti je otvorená, bývaj, kde sa ti zapáči.

16  Sáre však povedal: Tu, hľa, tisíc strieborných dávam tvojmu bratovi, to ti bude na ospravedlnenie v očiach všetkých, ktorí sú s tebou; v každom ohľade budeš očistená.

17  Potom sa Abrahám modlil k Bohu; Boh uzdravil Abímelecha, jeho ženu i jeho slúžky, takže mohli rodiť.

18  Hospodin totiž pre Abrahámovu ženu Sáru zavrel v dome Abímelechovom každý materský život.

   1Moj 20, 1-18