1Moj 11, 1-32

          

1. Kniha Mojžišova

11. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová.

2  Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam.

3  Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu.

4  Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi.

5  Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia.

6  Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia.

7  Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého.

8  Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.

9  Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.

10  Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, splodil Arpachšada.

11  Šém žil ešte päťsto rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada, a mal ešte synov i dcéry,

12  Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha.

13  Arpachšad žil ešte štyristotri rokov po tom, ako splodil Šelacha; mal synov i dcéry.

14  Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ébera.

15  Šelach žil ešte štyristotri rokov po tom, ako splodil Ébera; mal synov i dcéry.

16  Keď mal Éber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega.

17  Éber žil ešte štyristotridsať rokov po tom, ako splodil Pelega; mal synov i dcéry.

18  Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reúa.

19  Peleg žil ešte dvestodeväť rokov po tom, ako splodil Reúa, a mal synov i dcéry.

20  Keď mal Reú tridsaťdva rokov, splodil Serúga.

21  Reú žil ešte dvestosedem rokov po tom, ako splodil Serúga; mal synov i dcéry.

22  Keď mal Serúg tridsať rokov, splodil Náchóra.

23  Serúg žil ešte dvesto rokov po tom, ako splodil Náchóra; mal synov i dcéry.

24  Keď mal Náchór dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha.

25  Náchór žil ešte stodevätnásť rokov po tom, ako splodil Teracha; mal synov i dcéry.

26  Keď mal Terach sedemdesiat rokov splodil Abráma, Náchora a Hárána.

27  Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta.

28  Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Úre.

29  Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky.

30  Sáraj však bola neplodná, nemala deti.

31  Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam.

32  Terach žil celkom dvestopäť rokov; potom Terach zomrel v Cháráne.

   1Moj 11, 1-32