1Moj 29, 1-35

          

1. Kniha Mojžišova

29. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Potom sa Jákob vydal na cestu a odišiel do krajiny synov Východu.

2  Zrazu zazrel studňu na poli, a hľa, pri nej ležali tri stáda oviec, lebo z tej studne napájali stáda; kameň na otvore studne bol však veľký.

3  Keď tam zohnali všetky stáda, odvalili kameň sponad otvoru studne a napájali ovce; potom privalili kameň na jeho miesto, na otvor studne.

4  Jákob sa im prihovoril: Bratia moji, odkiaľ ste? Oni mu odpovedali: Sme z Cháránu.

5  Vtedy sa ich opýtal: Poznáte Náchórovho syna Lábána? A oni odpovedali: Poznáme.

6  Potom sa ich opýtal: A má sa dobre? Oni odpovedali: Dobre. Hľa, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami.

7  On im však povedal: Veď je ešte ďaleko do konca dňa, nie je čas zháňať stáda; napojte ovce a choďte ich pásť!

8  Nato mu odpovedali: Nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom sa kameň sponad otvoru studne odvalí a napojíme ovce.

9  Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel s ovcami svojho otca; ona ich totiž pásavala.

10  Keď Jákob uzrel Ráchel, dcéru matkinho brata Lábána, a ovce Lábána, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň sponad otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Lábána.

11  Jákob pobozkal Ráchel a nahlas zaplakal.

12  Potom Jákob oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. Ona odbehla a oznámila to svojmu otcovi.

13  Keď Lábán počul správu o Jákobovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, pobozkal a voviedol do svojho domu. On vyrozprával Lábánovi všetko, čo sa stalo.

14  Lábán mu povedal: Ty si naozaj moja kosť a moje telo! I pobudol u neho mesiac.

15  Potom povedal Lábán Jákobovi: Budeš mi vari zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká bude tvoja odmena!

16  Lábán mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel.

17  Lea mala nevýrazné oči; Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre.

18  Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru budem slúžiť sedem rokov.

19  A Lábán odpovedal: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa.

20  Tak Jákob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval.

21  Jákob povedal Lábánovi: Daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul.

22  Nato Lábán zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu.

23  Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej.

24  Lábán dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu.

25  Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea. Vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?

26  Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobieva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená.

27  Dokonči svadobný týždeň s touto, a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších sedem rokov, dáme ti aj druhú.

28  Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu.

29  A Lábán dal svoju slúžku Bilhu dcére Ráchel za slúžku.

30  Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu; slúžil uňho ešte ďalších sedem rokov.

31  Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná.

32  Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie; teraz ma môj muž bude milovať.

33  A zase počala a porodila syna; i povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto; a pomenovala ho Šimeónom.

34  Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov; preto ho pomenovala Lévim.

35  Potom zase počala a porodila syna; i povedala: Tentoraz budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom prestala rodiť.

   1Moj 29, 1-35