1Moj 25, 1-34

          

1. Kniha Mojžišova

25. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Abrahám si vzal druhú ženu, menom Ketúra.

2  Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha.

3  Jokšán splodil Šebu a Dedána; synovia Dedánovi boli Aššúrovia, Letúšovia a Leumovia.

4  Synovia Midjánovi sú Éfa, Éfer, Chánóch, Abída a Eldáá. Títo všetci sú potomkami Ketúry.

5  Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal,

6  ale synom vedľajších žien, ktoré mal Abrahám, dal dary a poslal ich ešte za svojho života preč od svojho syna Izáka na východ, do východnej krajiny.

7  Počet rokov Abrahámovho života bol 175;

8  potom skonal. Tak zomrel Abrahám v požehnanom veku, starý, sýty života, a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu.

9  Jeho synovia, Izák a Izmael, ho pochovali do jaskyne Machpéla na poli Efróna, syna Chetejca Cóchara, ktoré je naproti Mamré,

10  na poli, ktoré Abrahám kúpil od Chetejcov. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru.

11  Po smrti Abrahámovej Boh požehnával jeho syna Izáka; a Izák býval pri studni Lachaj Róí.

12  Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izmaela, ktorého porodila Abrahámovi Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.

13  Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Nebájot, prvorodený syn Izmaelov. Kédár, Adbeél, Mibsám,

14  Mišmá, Dúmá, Massa,

15  Chadad, Témá, Jetúr, Náfíš a Kédma.

16  Toto sú synovia Izmaelovi a to sú ich mená podľa dedín a táborísk: dvanásť kmeňových kniežat.

17  Izmaelov život bol dlhý 137 rokov; potom skonal. Izmael zomrel a pripojený bol k svojmu príbuzenstvu.

18  Izmaelci bývali od Chavíly až po Šúr, východne od Egypta, smerom k Asýrii. Usadili sa východne od všetkých svojich bratov.

19  Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka: Abrahám splodil Izáka.

20  Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betúéla z Paddan Aramu, sestru Aramejca Lábána.

21  Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.

22  Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala: Ak je tomu tak, načo som v tomto stave? A šla sa pýtať Hospodina.

23  A Hospodin jej odpovedal: Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu.

24  Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote.

25  Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chlpatý, i pomenovali ho Ézavom.

26  Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ézavovej päty, i pomenovali ho Jákobom. Izák mal práve šesťdesiat rokov, keď sa narodili.

27  Keď chlapci vyrástli, Ézav sa stal zdatným lovcom a žil na poli, Jákob však bol pokojamilovným mužom a býval v stanoch.

28  Izák si obľúbil Ézava, lebo rád jedával divinu, Rebeka si však obľúbila Jákoba.

29  Keď raz Jákob uvaril jedlo a Ézav prišiel domov z poľa unavený,

30  povedal Ézav Jákobovi: Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edóm.

31  Ale Jákob povedal: Predaj mi najprv prvorodenstvo.

32  Nato povedal Ézav: Beztak už idem umrieť, načo mi je teda prvorodenstvo?

33  A Jákob povedal: Hneď mi to odprisahaj! A on mu odprisahal; tak predal svoje prvorodenstvo Jákobovi.

34  Potom dal Jákob Ézavovi chleba a misu šošovice; ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. Tak pohrdol Ézav prvorodenstvom.

   1Moj 25, 1-34