1Moj 14, 1-24

          

1. Kniha Mojžišova

14. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Za čias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjócha, kráľa Ellásáru, Kedorláómera, kráľa Élámu, a Tidála, kráľa Gójíma,

2  títo viedli vojnu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, so Šinábom, kráľom Admy, Šeméberom, kráľom Cebójímu, a s kráľom Bely, čiže Cóaru.

3  Títo všetci sa spolčili v Siddímskom údolí, to znamená Soľné more.

4  Dvanásť rokov slúžili Kedorláómerovi a v trinástom roku sa mu vzopreli.

5  V štrnástom roku prišiel Kedorláómer a králi, ktorí boli s ním, a porazili Refáovcov v Aštarót-Karnajime, Zúziov v Háme, Émiov v Šávé-Kirjátajime

6  a Chórijcov na pohorí Séír až po Él-Párán, ktoré leží na okraji púšte.

7  Potom sa obrátili a prišli k Én-Mišpátu, čo znamená Kádeš, a porazili celý kraj Amálékov a Amorejcov, ktorí bývali v Chacacón-Támáre.

8  Ale kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admy, kráľ Cebójimu a kráľ Bely, čiže Cóaru, vytiahli a nastúpili proti nim do boja v Siddímskom údolí,

9  totiž proti Kedorláómerovi, kráľovi Élámu, Tidálovi, kráľovi Gójíma, Amráfelovi, kráľovi Šineáru a Arjóchovi, kráľovi Ellásáru; štyria králi proti piatim.

10  V Siddímskom údolí však bolo plno asfaltových jám, a keď kráľ Sodomy a kráľ Gomory utekali, padali do nich; ostatní ušli na pohorie.

11  Tamtí pobrali všetko imanie Sodomy a Gomory aj všetky ich potraviny a odtiahli.

12  Vzali aj Abrámovho synovca Lóta i jeho imanie a odtiahli; býval totiž v Sodome.

13  Vtedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abrámovi - býval totiž v dubine Amorejca Mamreho, brata Eškólovho a Anérovho; tí boli Abrámovými zmluvnými spojencami.

14  Keď sa Abrám dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, vyviedol do boja svojich tristoosemnásť osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome narodených, a uháňal až po Dán.

15  On so svojimi sluhami rozdelil v noci svoje vojsko proti nim, porazil ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá leží naľavo od Damasku.

16  Tak priniesol späť všetko imanie aj svojho príbuzného Lóta; aj jeho imanie priniesol späť, aj ženy aj ľud.

17  Keď sa po porážke Kedorláómera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do údolia Šávé, čo znamená Kráľovské údolie.

18  Melchisedek, kráľ Sálemu, vyniesol chlieb a víno. Bol kňazom najvyššieho Boha.

19  Požehnal ho a povedal: Abrám, nech ťa požehná najvyšší Boh, Tvorca neba i zeme.

20  Požehnaný Boh najvyšší, ktorý ti vydal do rúk tvojich protivníkov. A Abrám mu dal desiatok zo všetkého.

21  Vtedy povedal sodomský kráľ Abrámovi: Ľudí mi daj, imanie si však zober!

22  Ale Abrám odpovedal sodomskému kráľovi: Dvíham ruku k Hospodinovi, najvyššiemu Bohu, Tvorcovi neba i zeme,

23  že nevezmem ani nitky, ani sandálového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil Abráma.

24  Nevezmem nič, len čo zjedli moji mladíci, a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou; Anér, Eškól a Mamré nech si vezmú svoj podiel.

   1Moj 14, 1-24