Sir 49, 1-19

          

Kniha Sirachovcova

49. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Pamiatka na Joziáša vonia ako namiešané voňavky, ktoré umne pripravil voňavkár.

2  Jeho pamiatka je sladká ako med v ústach a (pôsobí) ako hudba pri požívaní vína.

3  Boh sám ho upravoval, aby sa národ kajal, a odstránil všetku pohanskú ohavnosť.

4  Srdce si priamo obracal k Pánovi, v hriešnom prostredí držal sa zbožnosti.

5  (Králi) - okrem Dávida, Ezechiáša a Joziáša - všetci sa dopustili hriechu.

6  Lebo júdski králi opustili zákon Najvyššieho a opovrhli bázňou pred Bohom.

7  Vladárstvo svoje prenechali iným a svoju slávu (prepustili) cudziemu národu.

8  Tí vypálili vyvolené mesto s chrámom a cesty k nemu zanechali pusté - (ako vopred oznámil Pán) skrze Jeremiáša,

9  ktorého utrápili, hoci od života jeho matky si ho (Boh) určil za proroka, aby rozvracal, vytrhával a ničil, a zasa budoval, obnovoval a sadil.

10  Ezechiel mal velebné videnie, ktoré mu ukázal (Sediaci) na voze cherubov.

11  Spomenul nepriateľov (podobenstvom) o prívale a poukázal na požehnanie tých, čo chodia po priamych cestách.

12  Nech kosti dvanástich prorokov vyháňajú nové výhonky na svojom mieste: lebo posilňovali Jakuba a silnou vierou poučovali o vyslobodení.

13  Ako zvelebíme Zorobábela? - Lebo aj on je akoby pečatný (prsteň) na pravej ruke.

14  A spolu s ním (sa sluší chváliť) aj Jozueho, Jozedekovho syna. Oni vo svojom čase budovali chrám, do výšky vytiahli posvätný chrám Pánov, pripravený na jeho večnú slávu.

15  Pamiatka na Nehemiáša pretrvá dlhé časy, lebo on nám vzbudil rozborené hradby, opravil brány a ich závory a vybudoval nám bydliská.

16  Medzi zrodenými na svete nikto sa nevyrovná Henochovi, lebo aj jeho vzali (hore) zo zeme.

17  Ani Jozefovi podobný sa nenarodil nik, knieža svojich bratov, opora svojho rodu, vladár nad svojimi bratmi, ktorý upevnil ľud.

18  (Bedlivo) uložili jeho kosti, ktoré aj po smrti prorokovali.

19  Set a Sem dosiahli tiež chválu u ľudí: ale Adam predchádza všetko ľudstvo svojím pôvodom.

   Sir 49, 1-19