Sir 15, 1-22

          

Kniha Sirachovcova

15. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju.

2  Vyjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku.

3  Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí.

4  A spevnie v ňom, takže sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech.

5  Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje.

6  Zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo.

7  Však nerozumní ju nedostanú, iba rozvážni ľudia ju postretnú: nerozumní ju ani neuzrú, lebo sa ďaleko stráni pýchy a podvodu.

8  Nepríde na myseľ takým, čo hovoria lživo, ale pravdovravných vyhľadáva sama, aby im zaistila zdar z Božej priazne.

9  Hriešnikovým ústam nepristane chvála,

10  lebo múdrosť pochádza od Boha: chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť, v ústach verného muža je ona hojná a Vladár ju dá iba takému.

11  Nehovor: „Božou (vinou) jej nemám,“ - ale nerob to, čo má v nenávisti.

12  Nehovor: „On ma zviedol do bludu!“ - Lebo on nepotrebuje bezbožných.

13  Pán nenávidí každú ohavnosť, ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja.

14  Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa.

15  Dal mu svoje príkazy a ustanovenia.

16  Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť.

17  Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš.

18  Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi.

19  Božia múdrosť je preveľká, on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko.

20  Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja. On poznáva všetko, čo robia ľudia.

21  Bezbožne konať nekáže nikomu, ani nedáva súhlas k nijakému hriechu;

22  nepraje si množstvo takých synov, ktorí nemajú viery a zdatnosti.

   Sir 15, 1-22