Sir 14, 1-27

          

Kniha Sirachovcova

14. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom svojich úst a netrápi ho zármutok nad hriechom.

2  Šťastlivý, koho duša nepocítila zármutok a kto nestratil nádej úplne.

3  Pre lakomca a skupáňa nemá zmyslu majetok a načo potrebuje zlato závistník?

4  Kto ani sebe nepraje, keď zhromažďuje, ten zhromažďuje iným a z jeho majetku budú iní žiť rozkošne.

5  Kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? - Nemá nijakej radosti zo svojho majetku.

6  Niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí, aj takú odplatu bude mať za svoje zlo.

7  Ak aj robí dobre, robí tak nevedomky a s nevôľou, nakoniec vždy ukáže, aký je zlý.

8  Veľmi zlý je, kto má závistlivé oko: odvracia si tvár a opovrhuje (inými).

9  Závistlivé oko sa nevie nasýtiť svojím hriešnym podielom, nenasycuje sa, ani čo by strávil svoju usužovanú dušu.

10  Zlostné oko myslí na zlo, nenasýti sa chlebom, trpí nedostatkom a zármutkom pri vlastnom stole.

11  Synu, ak máš z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší.

12  Pamätaj, že smrť nebude meškať a zákon podsvetia nie je ti zjavený; zákonom každého na svete je: smrťou zomrieť.

13  Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému!

14  Nepripusť, aby ti unikol radostný deň; a nech ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš.

15  Či nezanecháš iným (ovocie) svojich námah, aby si lósom podelili, čo si (získal) mnohou prácou?

16  Dávaj a ber, buď však spravodlivý voči sebe!

17  Prv ako skonáš, rob dobre, správne, lebo v podsvetí už nenájdeš pokrm.

18  Každý človek - ako tráva - ostarie, bude ako list na zelenom plodonosnom strome.

19  Jedny listy rašia, iné odpadávajú, tak sa vedie aj pokoleniu z tela a krvi: jedna časť odumiera, iná sa rodí.

20  Každé pominuteľné dielo vezme nakoniec skazu a s ním pôjde aj jeho tvorca.

21  Každý výborný čin dôjde spravodlivej odmeny a slávu bude mať z neho aj ten, kto ho koná.

22  Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti, každý, kto rozjíma o jej záslužnosti a svojím rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti;

23  kto uvažuje svojím srdcom o jej cestách, kto vtipom preniká do jej tajomstiev, kto ide po nej, akoby ju stopoval, a stavia sa na jej cesty,

24  hľadí jej do okien a načúva pri jej dverách;

25  kto spočinie vedľa jej domu a na jej stenách si upevňuje stánkový kôl; kto si svoj stánok upevňuje na dosah ruky od nej, aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok,

26  ten stavia svojich synov pod jej záštitu a sám spočinie pod jej ratolesťami,

27  v jej úkryte nájde ochranu pred úpalom a spočinie v jej sláve.

   Sir 14, 1-27