Sir 9, 1-25

          

Kniha Sirachovcova

9. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby ti nedokázala, ako veľmi škodí zlá náuka.

2  Nedávaj svojej manželke moc nad sebou, aby neprevýšila tvoju moc a mal by si hanbu.

3  Nevšímaj si chtivej ženy, aby si azda neupadol do jej osídel.

4  S tanečnicou nemaj časté styky, ani nepočúvaj (jej spev), aby si sa azda nezničil pre jej umenie.

5  Na pannu neupieraj svoj zrak, aby si neprišiel k pádu pre jej krásu.

6  Svoju dušu nijako neoddávaj smilniciam, aby si nezničil seba a svoje dedičstvo.

7  Neobzeraj sa po uliciach mesta, ani sa netúlaj po jeho námestiach!

8  Odvráť svoje oko od úhľadnej ženy a nezahľaď sa do cudzej krásy!

9  Pre ženskú krásu už mnohí vyšli navnivoč a hriešna túžba zahorí pritom ako oheň.

10  Každú takú ženu, ktorá smilní, pošliapu ako výkal na ceste.

11  Mnohí, čo obdivovali krásu cudzej ženy, dostali sa do opovrhnutia, lebo rozhovor s ňou rozpaľuje ako oheň.

12  S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj, ani nestoluj s ňou, (ležiac) na pohovke;

13  ani ju nedráždi pri víne, aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce, aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby.

14  Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný.

15  Ako nové víno je nový priateľ; až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom.

16  Nezáviď hriešnikovi slávu a bohatstvo, lebo nevieš, ako príde na neho pohroma.

17  Nemaj záľubu v neprávostiach násilníkov: máš vedieť, že násilník ani po hrob nenájde obľubu.

18  Vzďaľuj sa od toho; kto má moc zabiť, a nech ti ani na myseľ nepríde báť sa smrti;

19  ak sa však k nemu priblížiš, nedopusť sa ničoho, aby ti azda neodňal život.

20  Uvedomuj si, že si blízky smrti, lebo chodíš akoby medzi osídlami a kráčaš nad zbraňami, ktoré spôsobujú žalosť.

21  Ako len vládzeš, (skúmaj) blížneho, (ináč) sa ho stráň, dohovor sa s takými, ktorí sú múdri a skúsení.

22  Spravodlivých mužov si posaď k hostine, tvoja chvála nech je v bázni pred Bohom!

23  Svojou mysľou premýšľaj o Bohu a všetka tvoja reč nech sa riadi Božími príkazmi!

24  Pre (zručnú) umelcovu ruku dostane sa dielu pochvala, tak sa dostáva aj vladárovi ľudu pre jeho múdru reč a tiež slovu starcov pre jeho zmysel.

25  Táravý človek je postrachom mesta, lebo vzbudí proti sebe nenávisť, kto je nerozvážny v slove.

   Sir 9, 1-25