Sir 28, 1-30

          

Kniha Sirachovcova

28. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Kto sa chce pomstiť, ujde sa mu pomsty od Pána, lebo si jeho hriechy zachová v pevnej pamäti.

2  Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš.

3  Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý?

4  Pre človeka sebe podobného nemá milosrdenstva, a pritom oroduje za svoje hriechy?

5  Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba človekom, a pritom prosí o zľutovanie u Boha? Veď kto iný môže jeho hriechy uzmieriť?

6  Mysli na koniec (všetkého) a zanechaj nepriateľstvo,

7  lebo hniloba a smrť ti hrozia, ako to ustanovil (Boh).

8  Pamätaj na Božiu bázeň a nehnevaj sa na blížneho!

9  Pamätaj na zmluvu Najvyššieho a prepáč vinu blížnemu!

10  Vzďaľuj sa sporu a umenšíš hriechy:

11  človek totiž v hneve rozdúcha spor, hriešny človek pobúri (proti sebe) aj priateľov a vie uviesť nepriateľstvo aj medzi pokojných.

12  Lebo oheň horí tak, aké je drevo v lese: ako je kto mocný, taký je aj jeho hnev, a ako je kto bohatý, tak sa zmocňuje jeho hnev.

13  Prenáhlený spor zapaľuje oheň; prenáhlená hádka vylieva krv; a (zradne) svedčiaci jazyk privádza smrť.

14  Ak fúkneš na iskru, vzbĺkne ako oheň, ak však na ňu napľuješ, zadusíš ju. Obidvoje vychádza z tých (istých) úst.

15  Prekliaty je našepkávač a ten, kto má dvojaký jazyk, vie pobúriť mnohých, ktorí žili v pokoji.

16  „Tretí jazyk“ uviedol mnohých do nepokoja a hnal ich od národa k národu.

17  Rozrúcal hradené mestá boháčov a domy veľmožov podkopal.

18  Silu národov podlomil a udatné rody rozbil.

19  „Tretí jazyk“ povyháňal z domu zdatné ženy a obral ich (o výsledky) ich námah.

20  Kto naň bude dbať, nikdy si nenájde pokoja, nezíska si ani priateľa, u koho by spočinul.

21  Úder bičom vyvoláva sinku; úder jazyka až kosti láme.

22  Mnohí padli ostrím meča, ale nie toľkí, ako čo zahynú pre jazyk.

23  Blažený, kto je skrytý pred ničomným jazykom, aj ten, kto sa nedostal do jeho zúrivosti, kto si nepritiahol jeho jarmo na seba a koho neviažu jeho putá.

24  Lebo jeho jarmo je jarmo železné a jeho putá sú putá z kovu:

25  zomrieť od neho je najhroznejšie zomieranie, od toho lepšie je aj samo podsvetie.

26  Chcel by vytrvať, ale neudrží sa; do svojej moci dostane iba tých, čo sú na ceste nespravodlivcov, svojím plameňom neupáli spravodlivých.

27  Ktorí opustia Boha, upadnú do jeho (moci), rozhorí sa v nich neuhasiteľne. Pustí sa do nich ako lev a dokaličí ich ako leopard.

28  Ohraď svoje uši tŕním a nepočúvaj zlý jazyk, aj na ústa si vlož bránu i zámky!

29  Zlato a striebro si dobre chrániš, tak si zadováž aj pre svoje slová vážky a na ústa si vlož primerané uzdy!

30  Daj si pozor, aby si jazykom neklesol a neupadol pred nepriateľmi, čo na teba číhajú. Tvoj pád nebude možno vyliečiť do smrti.

   Sir 28, 1-30