EsG 7, 1-10

          

Ester Grécky

7. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Kráľ aj Haman prišli ku kráľovnej, aby spoločne hodovali.

2  Na druhý deň pri popíjaní vína povedal kráľ Ester: O čo ide, kráľovná Ester, čo je tvoja žiadosť a aké je tvoje želanie? Dostaneš to až do polovice môjho kráľovstva.

3  Ona odpovedala: Ak som našla priazeň u kráľa, nech je podľa mojej žiadosti zachovaný môj život a podľa môjho želania život môjho ľudu.

4  Boli sme totiž predaní, ja i môj ľud, aby nás zahubili, olúpili a zotročili — my aj naše deti —, aby sme sa stali sluhami a slúžkami. Nevenovala som tomu pozornosť. Ten intrigán si nezaslúži byť na kráľovskom dvore.

5  Kráľ sa opýtal: Kto je ten, čo si trúfol spáchať taký čin?

6  Ester povedala: Tým človekom je Haman, tento nepriateľ a zlosyn. Haman ostal pred kráľom a kráľovnou otrasený.

7  Kráľ vstal od hostiny a odišiel do záhrady. Haman začal prosiť kráľovnú, lebo videl, že je s ním zle.

8  Keď sa kráľ vrátil zo záhrady, Haman ležal na lôžku, na ktoré sa predtým vrhol, prosiac kráľovnú. Kráľ povedal: Tak ty ešte aj obťažuješ ženu v mojom dome? Keď to Haman počul, zdrvený odvrátil tvár.

9  Bugajčan, jeden z eunuchov, povedal kráľovi: Pozri, Haman pripravil aj šibenicu Mardochejovi, tomu, čo tú správu priniesol kráľovi. Šibenica u Hamana sa týči do výšky päťdesiat lakťov. Nato kráľ povedal: Nech na ňu obesia jeho.

10  Hamana obesili na šibenicu, ktorú nachystal pre Mardocheja. Vtedy sa kráľov hnev utíšil.

   EsG 7, 1-10