EsG 6, 1-14

          

Ester Grécky

6. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Tú noc Pán odoprel kráľovi spánok, a tak kráľ povedal svojmu učiteľovi, aby mu priniesol kroniku a aby mu z nej čítal.

2  V nej narazil na zápis, ktorý hovoril o Mardochejovi, ako upozornil kráľa na dvoch kráľových eunuchov, že počas strážnej služby stroja úklady, aby zavraždili Artaxerxa.

3  Kráľ sa spýtal: Ako sme vyznamenali Mardocheja alebo ako sme sa mu odvďačili? Kráľovi pobočníci mu povedali: Neurobil si preňho nič.

4  Kým si kráľ zisťoval podrobnosti o Mardochejovej oddanej službe, na nádvorí sa objavil Haman. Kráľ sa opýtal: Kto je na nádvorí? Haman vošiel dnu, aby povedal kráľovi, nech dá obesiť Mardocheja na šibenicu, ktorú pripravil.

5  Kráľovi pobočníci povedali: Na nádvorí stojí Haman. Nato kráľ povedal: Zavolajte ho!

6  Kráľ povedal Hamanovi: Čo mám urobiť pre človeka, ktorého chcem vyznamenať? Haman si povedal: Koho iného chce kráľ vyznamenať, ak nie mňa?

7  Preto kráľovi odpovedal: Človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať,

8  nech prinesú kráľovi sluhovia šaty z jemnej látky, ktoré si oblieka kráľ, a nech mu dá koňa, na ktorého si kráľ sadá.

9  Oboje nech sa dá jednému z vynikajúcich kráľových priateľov a ten nech oblečie človeka, ktorého kráľ miluje, a nech ho posadí na koňa a rozhlasuje po uliciach mesta: Toto sa dostane každému človeku, ktorého kráľ vyznamená.

10  Kráľ povedal Hamanovi: Ako si to povedal, tak urob Židovi Mardochejovi, ktorý koná službu na nádvorí. A nevynechaj ani slovko z toho, čo si povedal.

11  Haman zobral šaty aj koňa, obliekol Mardocheja a vysadil ho na koňa, prechádzal ulicami mesta a rozhlasoval: Toto sa dostane každému človeku, ktorého chce kráľ vyznamenať.

12  Mardochej sa vrátil na nádvorie a Haman zamieril domov zronený a so sklonenou hlavou.

13  Keď Haman vyrozprával svojej žene Zósare a priateľom, čo sa mu prihodilo, priatelia a žena mu povedali: Ak je Mardochej z pokolenia Židov a ak toto je začiatok tvojho ponižovania, čaká ťa tvrdý pád. Nebudeš schopný postaviť sa mu na odpor, pretože s ním je živý Boh. —

14  Ešte kým hovorili, prišli eunusi a súrili Hamana, aby išiel na hostinu, ktorú pripravila Ester.

   EsG 6, 1-14