EsG 2, 1-23

          

Ester Grécky

2. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Po týchto udalostiach sa kráľov hnev utíšil. Astin už ani nespomenul, lebo mal na pamäti, čo hovorila a ako ju odsúdil.

2  Vtedy povedali kráľovi služobníci: Treba vyhľadať pre kráľa dievčatá nedotknuté a pekné výzorom.

3  Nech kráľ ustanoví splnomocnencov pre všetky oblasti svojej ríše a tí nech povyberajú výzorom pekné dievčatá, panny, pre ženskú časť paláca v Súzach. Nech ich odovzdajú kráľovmu komorníkovi, čo stráži ženy, dajú im krémy na skrášlenie a venujú im všetku starostlivosť.

4  Žena, ktorá sa zapáči kráľovi, bude kráľovnou namiesto Astin. Tento návrh sa kráľovi zapáčil a urobil podľa neho.

5  V Súzach žil istý Žid, volal sa Mardochej. Bol synom Jaira, ktorý bol synom Semeia, Kisajovho syna z Benjamínovho kmeňa.

6  Bol jedným zo zajatcov z Jeruzalema, ktorých odvliekol babylonský kráľ Nabuchodonozor.

7  Mal chovanicu, dcéru svojho strýka Ammínadaba, ktorá sa volala Ester. Keď stratila rodičov, vychovával ju s úmyslom vziať si ju za ženu. Bolo to veľmi pekné dievča.

8  Keď bol zverejnený kráľov rozkaz, do Súz sústredili veľa dievčat a zverili ich do opatery Gaiovi. Tak k eunuchovi Gaiovi priviedli aj Ester.

9  Zapáčila sa mu a získala si jeho priazeň. Postaral sa, aby jej bez meškania dali krémy a primerané zabezpečenie. Okrem toho jej určili sedem vybraných dievčat z kráľovského paláca. V ženských komnatách sa k nej i k jej komorným pekne správali.

10  Ester neprezradila svoj pôvod ani svoju vlasť, lebo Mardochej jej prikázal, aby o tom nehovorila.

11  Mardochej sa každý deň prechádzal popri nádvorí ženskej časti paláca, aby sledoval, ako to bude s Ester ďalej.

12  Obdobie prípravy dievčaťa, skôr ako vošlo ku kráľovi, trvalo plných dvanásť mesiacov. Dni prípravy totiž majú takúto náplň: šesť mesiacov ich mastia myrhovým olejom a šesť mesiacov voňavkami a krémami pre ženy.

13  Až potom dievča vstupuje ku kráľovi. Čokoľvek si požiada, to jej dajú, keď má zo ženských izieb vojsť do kráľových komnát.

14  Vstupuje ta večer a ráno sa vracia do druhej časti ženského domu, kde je dozorcom žien kráľov eunuch Gai. Taká už ku kráľovi viac nevstúpi, iba ak ju menovite zavolá.

15  Keď sa skončil čas prípravy pre Ester, dcéru Mardochejovho strýka Ammínadaba, a mala vstúpiť ku kráľovi, nezanedbala nič z toho, čo jej prikázal eunuch, dozorca žien. Ester totiž očarila všetkých, ktorí ju videli.

16  Ester teda vošla ku kráľovi Artaxerxovi v dvanástom mesiaci, čiže v mesiaci ádar, v siedmom roku jeho kraľovania.

17  Kráľ sa zaľúbil do Ester a ona získala jeho priazeň, väčšiu ako všetky ostatné devy, takže jej založil na hlavu diadém manželky.

18  Kráľ usporiadal sedemdňovú hostinu pre všetkých svojich priateľov a mocnárov a takto oslavoval svadbu s Ester; poddaným svojho kráľovstva odpustil dane.

19  Mardochej konal službu na dvore.

20  Ester neprezradila, čo je jej vlasť. Takto jej totiž poradil Mardochej. Okrem toho jej prikázal, aby sa bála Boha a plnila jeho prikázania tak, ako keď žila uňho. A Ester svoje správanie nezmenila.

21  Dvaja kráľovi eunusi — boli to hlavní telesní strážcovia — sa roztrpčovali nad postupom Mardocheja. Hľadali totiž spôsob, ako zabiť kráľa Artaxerxa.

22  Mardochej sa o tom dozvedel a upozornil na to Ester, a tá upovedomila kráľa o sprisahaní.

23  Kráľ vypočul oboch eunuchov a dal ich obesiť. Kráľ takisto prikázal, aby pochvalu za Mardochejovu oddanosť zapísali na pamiatku do kráľovských kroník.

   EsG 2, 1-23