EsG 10, 1-14

          

Ester Grécky

10. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Kráľ Artaxerxes predpísal pre ríšu dane — pre krajiny na súši i na mori.

2  Jeho moc a udatnosť, bohatstvo a sláva jeho kráľovstva, to všetko zapísali na pamiatku do knihy kráľov Peržanov a Médov.

3  Mardochej mal postavenie zástupcu kráľa Artaxerxa a bol významným mužom v kráľovstve, tešil sa sláve medzi Židmi a jeho spôsob života mu získaval lásku v celom jeho ľude.

4  (3a) Mardochej hovoril: Toto sa stalo z Božej vôle.

5  (3b) Pamätám sa na sen, v ktorom som videl tieto udalosti; ani jedna z nich sa neodohrala inak.

6  (3c) Malý pramienok, z ktorého sa stala rieka, a bolo svetlo a slnko a veľa vody. Tou riekou je Ester, ju si vzal za ženu kráľ a urobil ju kráľovnou.

7  (3d) Tie dva draky, to som ja a Haman.

8  (3e) Národy, to sú tí, čo sa spolčili, aby vyhubili Židov aj s ich menom.

9  (3f) Môj národ, to je Izrael, to sú tí, ktorí volali k Bohu a boli zachránení. Pán zachránil svoj ľud, Pán nás vytrhol zo všetkých týchto pohrôm, Boh konal veľké znamenia a zázraky, ktoré sa nevyskytli medzi pohanmi.

10  (3g) Preto pripravil dva lósy — jeden pre Boží ľud a druhý pre všetkých pohanov.

11  (3h) Tie dva lósy sa splnili v hodine, vo chvíli a v deň Božieho súdu na každom národe.

12  (3i) Boh pamätal na svoj ľud a spravodlivo rozhodol o svojom dedičstve.

13  (3k) A tak budú ľudia zachovávať tieto dni v mesiaci ádar, štrnásty a pätnásty deň mesiaca ádar, keď sa s radosťou a veselím budú zhromažďovať pred Bohom z pokolenia na pokolenie naveky v jeho izraelskom národe.

14  (3l) Tento list o sviatku Púrim vo štvrtom roku kraľovania Ptolemaia a Kleopatry priniesol Dositeos tvrdiaci o sebe, že je kňaz a levita, a jeho syn Ptolemaios. Vyhlásili, že je pravý a že ho preložil Lysimachos, syn Jeruzalemčana Ptolemaia.

   EsG 10, 1-14