Ž 1, 1-6

          

Žalmy

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2  ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3  Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.

4  No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

5  Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6  Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

   Ž 1, 1-6