2Moj 1, 1-22

          

2. Kniha Mojžišova

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Toto sú mená Izraelcov, ktorí prišli s Jákobom do Egypta; každý prišiel so svojou rodinou:

2  Rúben, Šimeon, Lévi a Júda,

3  Jissáchár, Zebulún a Benjamín,

4  Dán, Naftálí, Gád a Ašér.

5  Všetkých potomkov, ktorí vyšli z bedier Jákobových, bolo 70 duší; Jozef však bol už v Egypte.

6  Potom Jozef zomrel i všetci jeho bratia i celé to pokolenie.

7  Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutneli, takže ich bola plná krajina.

8  Vtedy nastúpil v Egypte nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal.

9  Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my.

10  Nože, počínajme si múdro voči nemu, aby sa nerozmnožil; lebo by sa mohlo stať, že v prípade vojny by sa aj on pripojil k našim protivníkom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny.

11  Tak ustanovili nad ním dozorcov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami; staval pre faraóna skladištné mestá Pitóm a Raamses.

12  Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov.

13  Egypťania zotročovali Izraelcov týraním

14  a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou a tehlami i všelijakou poľnou robotou.

15  Vtedy povedal egyptský kráľ hebrejským pôrodným babám, z ktorých jedna sa volala Šifrá a druhá Púá:

16  Keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie: ak je to syn, usmrťte ho, ale ak dcéra, nechajte ju nažive.

17  No pôrodné baby sa báli Boha, nerobili, ako im prikázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive.

18  I zavolal egyptský kráľ pôrodné baby a povedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlapcov nažive?

19  Pôrodné baby odpovedali faraónovi: Hebrejské ženy nie sú ako egyptské, sú životaschopnejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrodná baba.

20  Boh však dobre činil pôrodným babám; ľud sa rozmnožil a veľmi zosilnel.

21  Pretože sa pôrodné baby báli Boha, dal im potomstvo.

22  Faraón potom prikázal všetkému ľudu: Každého narodeného chlapca hoďte do Nílu a každú dcéru nechajte nažive!

   2Moj 1, 1-22