Jób 8, 1-22

          

Kniha Jób

8. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel:

2  „Dokedy budeš vravieť také veci a slová tvojich úst budú ako víchor?

3  Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť?

4  Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej vine.

5  Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemocného.

6  Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť o teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti.

7  Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie.

8  Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj!

9  My včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni sú sťaby tieň.

10  Či nie oni učia ťa a hovoria ti, zo svojich sŕdc vynášajú slová?

11  Pučí azda rákosie, kde niet bahna, abo rastie tŕstie, kde vlahy niet?

12  Hoc je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá.

13  To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka.

14  Skladá svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavučiny.

15  Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží, chce sa ho pridržať, neobstojí však.

16  Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojím sadom,

17  lenže jeho korene sú v hŕbe skál, v príbytku kamenistom žije si.

18  Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: Nikdy som ťa nevidelo!

19  A hľa, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú z prachu.

20  Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nepodoprie zlých.

21  Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radostným.

22  Tvojich nenávistníkov pokryje hanba a stánky hriešnikov sa pominú.“

   Jób 8, 1-22