Jób 25, 1-6

          

Kniha Jób

25. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel:

2  „On má vladársku moc, hroznú silu, udržuje pokoj na výsostiach.

3  Je možno spočítať jeho zástupy? A nad kým nevychádza jeho svetlo?

4  Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila žena?

5  Ak jasne nesvieti už ani mesiac ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté,

6  o čo menej človiečik, ten chrobák, človeka syn, tento červíček!“

   Jób 25, 1-6