Jób 23, 1-17

          

Kniha Jób

23. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Jób odpovedal:

2  „Aj dnes je veru ešte spurný môj nárek a vzlykot mi ruka zadŕža:

3  Bár by som vedel, kde by som ho našiel, zašiel by som k jeho trónu až.

4  Tam pred ním samým začal by som súdiť sa a naplnil by som si ústa dôkazmi.

5  By som zvedel slová, čo mi vtedy povie, a dal si pozor, čo mi odvetí.

6  Či s plnou silou so mnou bude priečiť sa? Nie! Nech len ráči ma on vypočuť.

7  On hneď by zbadal, že sa prieči s poctivým, a navždy súdu zbavil by som sa.

8  Ak napred idem, ver’ nikdy tam nie je, dozadu ak, zas ho nebadám.

9  Ak hľadám vľavo, ani tak ho nezriem, zvrtnem sa vpravo, tam ho nevidím.

10  On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato vyjdem, keď ma preskúša.

11  Veď moja noha k jeho stope prilipla, jeho cestu som strážil, nezblúdil.

12  Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov, úst jeho slová v hrudi skryl som si.

13  Lež rozhodol tak! Ktože mu v tom zabráni?! Čo duša chce mu, to aj urobí.

14  Veď úmysel svoj uskutoční zaiste a takých vecí v mysli veľa má.

15  Hľa, kvôli nemu prečo predesený som: To uvážil som, hrôzu pred ním mám.

16  Veď môjmu srdcu iste Boh dal zoslabnúť a Všemohúci ma tak predesil.

17  Nuž pre temravy musím teda zmĺknuť, bo obličaj mi tône prikryli.

   Jób 23, 1-17