Jób 13, 1-28

          

Kniha Jób

13. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Hľa, moje oko všetko toto videlo i ucho moje čulo, vnímalo.

2  Nuž čo viete vy, to ja poznám takisto, nie som od vás nijako podlejší.

3  Ale ja budem hovoriť so Všemohúcim a pred Bohom sa chcem obhájiť.

4  Vy však vymýšľate klamné luhárstva, všetci ste nanič lekári.

5  Ach, keby aspoň umĺknuť ste chceli, to za múdrosť by sa vám rátalo.

6  Len počúvajte perí mojich výčitky a úst mojich čujte žalobu!

7  To namiesto Boha hovoríte luhárstva a miesto neho lesti vravíte?

8  Chcete sa postaviť na jeho stranu a zástupcami Boha chcete byť?

9  To dobre bude, keď sa o vás presvedčí, že jak ľudí klamú, tak ho klamete?

10  On vás isto stihne trestom veľmi prísnym, ak tajne komu stranu držíte.

11  Nedesí vás jeho velebnosť a hrôza z neho nezachváti vás?

12  Tie vaše reči nie sú hádam z popola a nie sú z hliny vaše pevnosti?

13  Nuž mlčte trochu, by som mohol aj ja hovoriť, nech potom príde na mňa čokoľvek!

14  Však svoje telo držím medzi zubmi a svoju dušu na dlaň kladiem si.

15  Ak znivočí ma, ani sa nezachvejem, len nech si pred ním poviem svoje.

16  To bude potom moja spása, veď nemá prístup k nemu darebák.

17  Tak počúvajte moje slovo a v ušiach vašich nech je výklad môj!

18  Pripravil som sa na súd a som presvedčený, že ja v práve som.

19  Kto sa teda chce pravotiť so mnou? Lebo potom zmĺknem a zahyniem…!

20  Len od dvoch vecí ma teraz ušetri a pred tebou sa skrývať nebudem:

21  Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z teba nech ma nedesí!

22  A zavolaj ma, budem ti odpovedať, alebo ja budem hovoriť a ty mi odpovieš.

23  Koľko mám pokleskov a hriechov? Tak moje viny, hriechy oznám mi!

24  Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou a máš ma za svojho nepriateľa?

25  Či desiť chceš lístok vetrom zmietaný a za slamkou suchou sa naháňať? -

26  že výrok trpký zapisuješ proti mne, že pričítaš mi viny z mladosti,

27  že moje nohy zatváraš do klady, všetky moje kroky strážiš bedlivo a nôh mi stopy skúmaš pozorne?

28  Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú.

   Jób 13, 1-28