Jn 2, 1-25

          

Evanjelium podľa Jána

2. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.

2  Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

3  Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“

4  Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

5  Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

6  Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery.

7  Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.

8  Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.

9  Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha

10  a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

11  Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

12  Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

13  Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

14  V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.

15  Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly

16  a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

17  Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

18  Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

19  Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

20  Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

21  Ale on hovoril o chráme svojho tela.

22  Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

23  Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.

24  Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého

25  a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

   Jn 2, 1-25