Dt 14, 1-29

          

Kniha Deuteronómium

14. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Ste synmi Pána, svojho Boha: nerobte si zárezy, ani si nestrihajte vlasy medzi očami pre mŕtveho;

2  veď ty si ľud, zasvätený Pánovi, svojmu Bohu, a on si ťa vyvolil spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom.

3  Nejedzte nič nečisté!

4  Toto sú zvieratá, ktoré môžete jesť: býka, ovcu, kozu,

5  jeleňa, gazelu, kozorožca, antilopu, byvola a žirafu.

6  Jedzte všetky zvieratá, ktoré prežúvajú a majú rozdelené kopytá na dvoje.

7  Ale tie, čo prežúvajú a nemajú rozdelené kopytá na dvoje, nesmiete jesť, ako: ťavu, zajaca a jazveca; sú to síce prežúvavce, ale nemajú rozdvojené paprčky, sú pre vás nečisté;

8  aj sviňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá - ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nedotýkajte!

9  Toto budete jesť zo všetkého, čo žije vo vodách: čo má plutvy a šupiny, môžete jesť.

10  Ale z toho, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť nič, to je pre vás nečisté.

11  Jedzte všetky čisté vtáky;

12  tieto však nejedzte: orla, orlosupa, orlosupa bradatého,

13  kaňu, sokola a všetky druhy jastrabov,

14  všetky druhy krkavcov,

15  pštrosa, kukučku, čajku a krahulce všetkých druhov,

16  bociana, labuť, ibisa,

17  kormorána, volavku, bučiaka,

18  pelikána, kuviky každého druhu, dudka a netopiera.

19  Aj všetko, čo sa plazí a má krídla, je pre vás nečisté a nesmie sa jesť!

20  Čo je čisté, môžete jesť všetko.

21  Čokoľvek zdochlo, nejedzte! Daj to cudzincovi, čo býva v tvojom bydlisku, nech to zje, lebo ty si ľud zasvätený Pánovi, svojmu Bohu. Kozľa nesmieš variť v mlieku jeho matky!

22  Oddeľ desiatu čiastku zo všetkých svojich plodín, ktoré každoročne rodí zem,

23  a jedz to pred tvárou Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo jeho meno - teda desiatu čiastku zo svojho obilia, muštu a oleja a prvorodené zo svojho dobytka a zo svojich oviec, aby si sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, v každý čas.

24  Keby ti bola cesta pridlhá a miesto, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam býval, veľmi vzdialené od teba a ak ťa požehná, nebudeš mu môcť doniesť tieto veci,

25  predáš to za peniaze, peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolil Pán, tvoj Boh.

26  Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada: hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti zažiada: a budeš to jesť pred Pánom, svojím Bohom, budeš sa hostiť ty i tvoj dom,

27  aj levita, ktorý je v tvojom bydlisku; nezabudni naň, lebo nemá iného podielu na tvojom majetku.

28  Každý tretí rok oddelíš inú desiatu časť zo všetkej úrody toho času a necháš ju vo svojom bydlisku.

29  Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičstvo ako ty, cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojom bydlisku, nech sa najedia a nasýtia, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každej práci tvojich rúk, ktorú budeš konať.

   Dt 14, 1-29