Heb 3, 1-19

          

List Hebrejom

3. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania.

2  On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome.

3  Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako dom.

4  Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

5  Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať.

6  Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.

7  Preto, ako hovorí Duch Svätý: „Dnes, keď počujete jeho hlas,

8  nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti,

9  kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci videli moje skutky

10  štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi; tí veru nepoznali moje cesty.

11  Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“

12  Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha,

13  ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

14  Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca,

15  ako sa hovorí: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure.“

16  Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta?

17  A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti?

18  A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili?

19  A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.

   Heb 3, 1-19