1Sol 5, 1-28

          

1. list Sonúnčanom

5. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,

2  lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

3  Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

4  Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.

5  Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

6  Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

7  Tí, čo spia, spia v noci, a opilci sa v noci opíjajú.

8  My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.

9  Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,

10  ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.

11  Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

12  Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.

13  Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji!

14  Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!

15  Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

16  Ustavične sa radujte!

17  Bez prestania sa modlite,

18  pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

19  Ducha neuhášajte,

20  proroctvami nepohŕdajte!

21  Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!

22  Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

23  Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

24  Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

25  Bratia, modlite sa aj za nás!

26  Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom!

27  Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.

28  Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

   1Sol 5, 1-28