1Sol 3, 1-13

          

1. list Sonúnčanom

3. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami,

2  a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere,

3  aby sa nik neplašil v týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel.

4  Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete.

5  Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.

6  Teraz, keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás,

7  potešili sme sa z vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení, pre vašu vieru.

8  Lebo teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi.

9  Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z vás máme pred svojím Bohom?

10  Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.

11  Nech sám Boh, náš Otec a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám.

12  A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

13  Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.

   1Sol 3, 1-13