Joe 4, 1-21

          

Kniha proroka Joela

4. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď obrátim osud Júdu a Jeruzalema,

2  zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Jozafatského údolia a budem sa tam s nimi pravotiť pre môj ľud a moje dedičstvo, Izrael, ktorý rozhádzali medzi národy, rozkúskovali moju krajinu,

3  o môj ľud hádzali žreb, chlapca dali za pobehlicu a dievča predali za víno, čo vypili.

4  A čo ste aj vy pre mňa, Týrus a Sidon a celý obvod Filištíncov? Idete sa mi pomstiť? Ak sa mi chcete pomstiť, veľmi rýchlo obrátim vašu pomstu na vašu hlavu.

5  Veď ste zobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie skvosty zaniesli do svojich chrámov.

6  Synov Júdu a synov Jeruzalema ste predali Grékom, aby ste ich odstránili z ich vlasti.

7  Hľa, ja ich vzbudím z miesta, kde ste ich predali, a váš čin zvrátim na vašu hlavu.

8  Vašich synov a vaše dcéry predám prostredníctvom Júdovcov; oni ich predajú Sabejcom, ďalekému to národu, lebo hovoril Pán.

9  Volajte toto medzi národmi, vyhláste vojnu, vzbuďte všetkých hrdinov, nech prídu, nech vystúpia všetci bojovníci!

10  Prekujte si pluhy na meče a viničné nože na kopije, slaboch nech povie: „Som hrdina!“

11  Ponáhľajte sa a poďte, všetky národy z okolia, a zhromaždite sa! Priveď ta, Pane, svojich hrdinov!

12  Nech sa vzbudia a nech vystúpia národy do Jozafatského údolia, lebo tam si zasadnem súdiť všetky okolité národy.

13  Priložte kosák, lebo žatva je zrelá, poďte, šliapte, lebo lis je plný, kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký.“

14  Zástup za zástupom v Údolí rozsudku, lebo blízo je Pánov deň v Údolí rozsudku.

15  Slnko a mesiac očernejú a hviezdy stiahnu svoj lesk.

16  A Pán bude volať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; a otrasú sa nebesá i zem. Pán je však útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela.

17  I poznáte, že ja som Pán, váš Boh, čo bývam na svojom svätom vrchu, na Sione. Jeruzalem bude svätý a cudzinci viac cezeň neprejdú.

18  V ten deň budú vrchy kvapkať mušt, z kopcov bude vytekať mlieko, zo všetkých žriediel Júdu bude vyvierať voda a z Pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať bude Dolinu agátov.

19  Egypt bude pustatinou a Edom bude pustou stepou pre násilie proti synom Júdu, ktorí vylievali nevinnú krv v ich krajine.

20  Júda bude trvať naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie.

21  Pomstím ich nepomstenú krv. Pán býva na Sione.

   Joe 4, 1-21