Joe 3, 1-5

          

Kniha proroka Joela

3. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.

2  Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.

3  Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom.

4  Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň.

5  A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.

   Joe 3, 1-5