Est 10, 1-3

          

Kniha Ester

10. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Kráľ Ahasvér podrobil núteným prácam pevninu i morské ostrovy.

2  Všetky jeho významné a hrdinské činy i presná správa o veľkosti Mordochaja, ktorého kráľ povýšil, sú zapísané v Kronikách médskych a perzských kráľov.

3  Žid Mordochaj bol totiž druhý po kráľovi Ahasvérovi, bol veľmi vplyvný medzi Židmi a obľúbený u množstva svojich súkmeňovcov, lebo sa usiloval o dobro svojho ľudu a hovorieval v prospech svojho rodu.

   Est 10, 1-3