Kol 4, 1-18

          

List Kolosanom

4. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!

2  V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

3  Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,

4  aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť.

5  Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas.

6  Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

7  Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi,

8  ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia,

9  s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.

10  Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -

11  i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu.

12  Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou.

13  Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov.

14  Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.

15  Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

16  Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey.

17  A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!“

18  Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.

   Kol 4, 1-18