Oz 14, 1-10

          

Kniha proroka Ozeáša

14. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Zhynie Samária, pretože sa vzpierala svojmu Bohu; pod mečom budú padať, nemluvňatá im rozdrvia, rozpárajú im ťarchavé.

2  Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol!

3  Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; povedzte mu: „Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí!

4  Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme viac hovoriť: »Naši bohovia!« dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota.“

5  „Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti.

6  Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako ľalia a zapustí korene sťa Libanon;

7  konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.

8  Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni, žiť budú z obilia a rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z Libanonu.

9  Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamim ho ako jedľu zelenú. Že máš ovocie, to je odo mňa.“

10  Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale vzbúrenci na nich klesnú.

   Oz 14, 1-10