Hľadaný výraz: sir 28,8-14, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Drž sa ďaleko od škriepky a zmenšíš počet hriechov, lebo hnevlivý človek roznecuje škriepku 9 a hriešnik znepriateľuje priateľov, vnáša rozbroj medzi ľudí, čo pokojne nažívajú. 10 Čím väčšia hŕba dreva, tým väčší oheň, čím väčšia zanovitosť, tým tuhšia škriepka. Čím mocnejší človek, tým prudšia je jeho zlosť, čím bohatší človek, tým silnejší je jeho hnev. 11 Kto sa náhli do hádky, rozpaľuje oheň, kto sa náhli do bitky, ide prelievať krv. 12 Ak budeš dúchať do iskry, vzbĺkne, ak budeš na ňu pľuť, zhasne — a pritom oboje vychádza z tvojich úst. 13 Prekľajte klebetníka a človeka dvojtvárneho v reči, lebo zničil mnoho ľudí žijúcich pokojne. 14 Štvavý jazyk spôsobil otras v živote mnohých a hnal ich od národa k národu, ba zničil aj opevnené mestá a zbúral domy mocnárov.