3Jn 1, 1-15

          

3. Jánov list

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

2  Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.

3  Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.

4  Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

5  Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích.

6  Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha.

7  Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú.

8  Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.

9  Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma.

10  Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi.

11  Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

12  O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

13  Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom.

14  Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.

15  Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.

   3Jn 1, 1-15