1Jn 1, 1-10

          

1. Jánov list

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.

2  - Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

3  Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.

4  A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

5  A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

6  Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

7  Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

8  Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.

9  Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

10  Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.

   1Jn 1, 1-10