Ag 1, 1-15

          

Kniha proroka Aggea

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea k júdskemu námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka:

2  „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: »Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.«“

3  Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Aggea takto:

4  „Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý?

5  Nuž, teraz toto hovorí Pán zástupov: Všimnite si, ako sa vám vodí!

6  Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“

7  Toto hovorí Pán zástupov: „Všimnite si, ako sa vám vodí!

8  Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán.

9  Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, a odfúkol som to. Prečo? - hovorí Pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu.

10  Preto sa nad vami zavrelo nebo, že niet rosy a zem nevydala svoju úrodu.

11  Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na mušt, na olej a na všetko, čo zem vydáva; na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk.“

12  Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz, Josedekov syn Jozue, a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas Pána, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Pán, ich Boh. A ľud sa bál Pána.

13  Aggeus, Pánov posol, povedal ľudu podľa Pánovho posolstva: „Ja som s vami, hovorí Pán.“

14  I povzbudil Pán ducha júdskeho námestníka, Salatielovho syna Zorobábela, i ducha veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu a dali sa do roboty na dome Pána zástupov, svojho Boha;

15  dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca v druhom roku kráľa Dária.

   Ag 1, 1-15