Nah 1, 1-14

          

Kniha proroka Nahum

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša.

2  Pán je žiarlivý a pomstivý Boh, Pán je pomstivý a plný hnevu, Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom.

3  Pán je trpezlivý, no veľmi mocný, Pán nenechá nič bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh.

4  Keď zahriakne more, urobí ho súšou a všetky rieky vysuší. Uvädá Bášan a Karmel a kvet Libanonu vädne.

5  Vrchy sa trasú pred ním a kopce sa rozutekajú; zem sa dvíha pred jeho tvárou, i svet a všetci jeho obyvatelia.

6  Kto obstojí pred jeho hnevom a kto sa zdvihne pred jeho zápalom? Jeho hnev sa rozteká ako oheň a skaly pred ním praskajú.

7  Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

8  V prekypujúcej záplave skoncuje so svojimi protivníkmi, jeho nepriateľov stíha tma.

9  Čo zamýšľate proti Pánovi? On urobí koniec, úzkosť sa nezdvihne po druhý raz.

10  Veď sú posplietaní ako tŕnie a sú ako vínom spití; úplne budú pohltení ako suchá pleva.

11  Z teba vyšiel, čo zamýšľal zlo proti Pánovi, čo plánoval ničomnosť.

12  Toto hovorí Pán: „Čo sú aj bezpeční a hocako početní, aj tak ich skosia a zahynú. Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím.

13  Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou a tvoje okovy roztrhám.“

14  Pán dal rozkaz o tebe: „Z tvojho mena nebude viac semena, z domu tvojho boha vynivočím sochy a liatiny, pripravím ti hrob, lebo si bezcenný.“

   Nah 1, 1-14