Ex 1, 1-22

          

Kniha Exodus

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou:

2  Ruben, Simeon, Lévi a Júda,

3  Isachar, Zabulon a Benjamín,

4  Dan a Neftali, Gad a Aser.

5  Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.

6  Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie,

7  Izraeliti sa veľmi rozmnožili, a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená.

8  Keď potom v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal,

9  povedal svojmu ľudu: „Hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my.

10  Podniknime niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožoval a - keby nastala vojna - aby sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel.“

11  I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses.

12  Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priam desili.

13  Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce

14  a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými prácami - všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili.

15  A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam, z ktorých jedna sa volala Sefora a druhá Fua:

16  „Keď pomáhate Hebrejke pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie! Ak je to chlapec, zabite ho, ak dievča, nech ostane nažive!“

17  Ale babice sa báli Boha a nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ; nechávali chlapcov nažive.

18  Tu si dal egyptský kráľ babice zavolať a povedal im: „Čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive?!“

19  Babice však odpovedali faraónovi: „Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá! Kým k nim dôjde babica, ony porodia.“

20  Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud vzrastal a silnel.

21  A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.

22  Preto faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: „Každého chlapca čo sa narodí Hebrejom, hoďte do Nílu, každé dievča nechajte žiť!“

   Ex 1, 1-22