Hľadaný výraz: sir 37,1-6, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Každý priateľ povie: Aj ja som tvoj priateľ, je však i priateľ, ktorý ním je len podľa mena. 2 Nezarmúti ťa vari až k smrti, keď sa ti priateľ a druh zmení na nepriateľa? 3 Ó podlé zmýšľanie! Kde si sa vzalo, že si ľstivosťou pokrylo zem? 4 Nájde sa spoločník, ktorý sa raduje s priateľom v jeho šťastí, no v čase súženia sa postaví proti nemu. 5 Nájde sa spoločník, ktorý znáša námahy s priateľom, aby dostal jesť, a v boji berie štít. 6 Nezabudni na priateľa vo svojom srdci a neprestaň naňho pamätať ani keď zbohatneš.