Hľadaný výraz: sir 37,1-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Každý priateľ hovorí: „Uzavrel som priateľstvo.“ Ale mnohý priateľ je len podľa mena priateľom. Či to nespôsobí trpkosť až na smrť, 2 ak sa ti priateľ a druh zmení v nepriateľa? 3 Ó, krajne ničomná opovážlivosť, kdeže si sa len vzala, aby si pokryla zem zlosťou a úlisnou falošnosťou? 4 Priateľ sa raduje s priateľom nad (jeho) blaženosťou, no v čase súženia stane sa mu protivníkom. 5 Priateľ má sútrpnosť s priateľom (pre žalúdok): a proti nepriateľovi sa chopí štítu. 6 Nezabúdaj na svojho priateľa, ktorý sa ti oddáva s celou dušou, nezabudni na neho ani pri svojom bohatstve!