Hľadaný výraz: sir 27,17-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Kto vyzradí priateľovo tajomstvo, stráca dôveru a nenájde viac priateľa po svojej vôli. 18 Miluj priateľa a verne sa ho drž! 19 Ak zradíš jeho tajomstvá, už za ním ani nechoď! 20 Aký je totiž ten, kto sa zbaví priateľa, taký je aj ten, kto zničí priateľstvo so svojím blížnym. 21 Ak niekto vypustí vtáka z ruky, (už ho viac nemá), tak ani ty viac nechytíš blížneho, ak si ho opustil. 22 Nehoň sa za ním, lebo je už ďaleko: utečie ti ako srna, keď (sa dostane von) z osídla, lebo zranili jeho dušu. 23 (Takú ranu) nemožno zaviazať: ako sa dá udobriť zlostné slovo? 24 Kto zradí priateľovo tajomstvo, pre takú nešťastnú dušu niet už nádeje.