Hľadaný výraz: sir 27,17-24, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Miluj priateľa a buď mu verný, ak však prezradíš jeho tajomstvá, už za ním nebež. 18 Veď ako človek stratil svojho mŕtveho, tak si stratil priateľstvo blížneho. 19 Akoby si vypustil vtáča zo svojej ruky, tak si sa vzdal blížneho a už ho späť nezískaš. 20 Nebež za ním, lebo už je ďaleko, utiekol ako srnka z osídla. 21 Lebo ranu možno obviazať a urážky odpustiť, ale kto prezradil tajomstvá, ten už stratil nádej. 22 Kto žmurká okom, kuje zlé veci a nikto ho od nich neodvráti. 23 Zoči-voči tebe oplývajú jeho ústa sladkosťou, ba bude obdivovať tvoje slová, ale potom obráti svoje ústa a z tvojich vlastných slov bude škandál. 24 Je veľa vecí, ktoré nenávidím, ale nič tak ako jeho; a Pán ho bude tiež nenávidieť.