Hľadaný výraz: sir 19,13-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Napomeň priateľa - azda o ničom nevie a povie ti: „Neurobil som to!“ Ak však urobil, (dosiahneš), aby to znovu nerobil. 14 Napomeň blížneho - azda to ani nepovedal: ak však povedal, aby to neopakoval. 15 Napomeň priateľa: často sa vyskytne aj ohovárka. 16 Preto never každému slovu! Mnohí sa previnia jazykom, ale nie úmyselne. 17 Ktože sa ešte neprevinil jazykom?! Napomeň blížneho prv, ako by si sa mu vyhrážal.