Hľadaný výraz: sir 19,13-17, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Pýtaj sa priateľa, azda neurobil nič, a ak niečo urobil, nech to viac nerobí. 14 Pýtaj sa blížneho, azda nepovedal nič, a ak povedal, nech sa to neopakuje. 15 Pýtaj sa priateľa, veď často je to ohováranie, a never každému slovu. 16 Človek sa pošmykne, ale nie úmyselne. Kto nehreší svojím jazykom? 17 Pýtaj sa blížneho prv, ako ho pokarháš, dodrž zákon Najvyššieho.