Hľadaný výraz: sir 12,15-19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Zostane s tebou nejaký čas, ale keď zakolíšeš, nevydrží pri tebe. 16 Nepriateľ má sladké pery, ale v srdci zamýšľa sotiť ťa do jamy. Z očí bude roniť slzy, ale keď nájde príležitosť, bude sa nenásytne spíjať krvou. 17 Ak ťa stihne nešťastie, nájdeš ho tam ako prvého, predstierajúc pomoc, podrazí ti nohy. 18 Bude pokyvovať hlavou a mädliť si ruky, bude ťa pošepky ohovárať a odhalí svoju pravú tvár.