Hľadaný výraz: Lk 11,5-8, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 Potom jim řekl: "Kdo z vás má přítele, za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - 6 navštívil mě přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' 7 a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře už jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? 8 Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti.