Citáty o rodine


CITÁTY O RODINE

Exodus 20,12


Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

Evanjelium podľa Matúša 15,4


Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.«

Príslovia 15,20


Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.

Žalm 103,17-18


No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

Príslovia 6,20


Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!

Príslovia 1,8


Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere

List Efezanom 6,1-4


Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

List Kolosanom 3,18-22


Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!