Hľadaný výraz: sir 22,25-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Kto hodí kameňom po vtákoch, odplaší ich: tak aj kto nadáva priateľovi, ruší priateľstvo. 26 Keby si na priateľa aj meč vytasil, nezúfaj: lebo k priateľovi je možný návrat. 27 Ak si otvoril ústa proti priateľovi a zarmútil si ho, neboj sa, je tu možnosť zmieriť sa: ibaže by si ho bol hanobil a tupil, (urazil ho) pýchou, zradou tajomstva a zákernou ranou: pre toto uniká každý priateľ. 28 Získaj si dôveru priateľa, kým je v núdzi, aby si mal radosť aj za jeho blahobytu. 29 Kým trvá čas jeho súženia, zostaň mu verný, aby si bol spoludedičom jeho dedičstva.