Hľadaný výraz: mt 5,41-48, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
41 Te kerela tut vari kon pe zor te zhas iek kilimetro, zha lesa dui. 42 De ka kodo kai mangel tutar; ai na zhatar katar kodo kai mangel vunzhele tutar." 43 "Tume ashundian ke sas phendo, 'Ke trobul te avel tuke drago cho vortako, ai te vurhitsis che duzhmanon.' 44 Numa me phenav tumenge: te avel tumenge drago tumare duzhmaia, rhugin kodolenge kai den tumen armaia, keren mishtimos kodolenge kai san lenge vurhito, ai rhugin kodolenge kai keren tumenge nasul, ai chinuin tume. 45 Kashte te aven shave tumare Dadeske kai si ando rhaio. Ke wo kerel te wushtel o kham vi pel nasul ai vi pel lashe, kerel te del breshind pe kodola kai si vorta ai vi pe kodola kai nai vorta. 46 Ke te avela tumenge drago ferdi kodola kai san lenge drago, che mishtimos si tume chi keren sa kadia? Le manush kai chiden e taksa. 47 Ai te dena dies lasho ferdi tumare phralen, so keren mai but kavrendar, chi keren vi le manush kai chiden e taksa sa kadia. 48 Anda kodia tu av bi doshako sar cho Dat, ando rhaio si bi doshako."